SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Articles > Events > Geertruidenberg: BATTLE AND CELEBRATIONS ON THE SATURDAY NIGHT
Geertruidenberg: BATTLE AND CELEBRATIONS ON THE SATURDAY NIGHT
Published by Ineke on 2005/6/13 (615 reads)
Story of the 'Vestingfeest"in Holland. Readable in English and Dutch.

In June the country around the Geertruidenberg blockhouse is restless, with fighting taking place under the ramparts and in the surrounding countryside. This fighting indicates what is to come imminently and spectacularly on the evening of 18th June. The troops of Stadt Holder Maurits and the Marquis Ambrosio Spinola meet each other under the ramparts of Geertruidenberg without formalities. The troops of both armies are established in siege lines against each other and violent, intense, fighting flares up regularly.

On both sides the dead and wounded fall and it becomes clear to the two commanders that this meaningless violence must stop. To break through the impasse the Captain of the Bergsche Battery decides that negotiations must take place. Captain Van Rijn asks both Commanders of the armies to negotiate in his camp, offering the use of his tent. An armistice is requested and invites are sent to both Commanders to come and negotiate in his tent. Both agree to this request and negotiations take place, a provisional armistice is announced, with the declaration that the contest will be further continued on stage by means of music. From both camps the best musicians are selected and sent forth to contest their skills.

The local dignitaries, men of importance in the area are invited to attend this musical contest. The Commanders release their men from their duties to attend the contest and can fraternise with each other and the people of Geertruidenberg. The musical festival will last until late into the evening and everyone will remember the event for a long time.


Thanks to David Evans for the English version.
VELDSLAG EN FEEST OP DE ZATERDAGAVOND


In juni is de omgeving van de vesting Geertruidenberg al enige tijd onrustig. Regelmatig zijn er in de omgeving en onder de wallen schermutselingen, die aanduiden dat er wat groots op handen is, zo ook op de avond van de 18e juni.
Troepen van Prins Maurits en Markies Ambrosius Spinola ontmoeten elkaar onder de wallen. Zonder enige omslag of plichtplegingen worden de troepen van beide legers tegen elkaar opgesteld en er ontbrand een kleine, heftige doch zeer felle veldslag.
Aan beide zijden vallen er doden en gewonden en het wordt de beide bevelhebbers al snel duidelijk dat dit zinloze geweld eigenlijk moet stoppen. Om de impasse te doorbreken besluit de Kapitein van de Bergsche Battery dat er onderhandelingen plaats moeten vinden. Kapitein van Rijn vraagt beide bevelvoerders van de legers om een wapenstilstand en nodigt de beiden uit om in zijn tent te komen onderhandelen. Beiden geven gehoor aan dit verzoek en de onderhandelingen nemen een aanvang. Er wordt besloten tot een voorlopige wapenstilstand en de strijd zal verder worden voortgezet op het podium door middel van muziek. Van beide kampen worden de beste muzikanten afgevaardigd.
De notabelen uit de wijde omgeving zullen, ter genoegdoening van hun geleden schade, door de oorlogshandelingen, worden uitgenodigd om deze muzikale strijd bij te wonen.
De bevelvoerders geven aan hun manschappen opdracht hun wapens af te leggen of zoveel mogelijk op te bergen waarna ze kunnen verbroederen met de vijand, poorters en poorteressen. De soldaten, door het dolle heen, schieten hierop nog eenmaal gezamenlijk hun musketten af in de lucht en begeven zich juichend onder de bevolking van de vesting Geertruidenberg.
Het muzikale feest wat hierna wordt gegeven zal tot laat in de avond gaan duren en zal iedereen nog lang heugen.

Navigate through the articles
Previous article Geertruidenberg: WITH THE HOISTING OF THE SPANISH FLAG THE BATTLE STARTS FOR THE Audley End '04 Event Report Next article
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
Poster Thread
Main Menu
Latest ads
No ad at the moment.
Who's Online
9 user(s) are online (1 user(s) are browsing Articles)

Members: 0
Guests: 9

more...
Goggle Ads
Search
Monitor

Copyright (c) 2004 - 2008 Colonel Valentine Walton's Regiment of Foot. Administered by Business Systems for Xoops

Powered by PHP - MySQL - Apache - XOOPS2


Bravenet SiteRing The Seventeenth Century SiteRing

This site owned by Valentine Waltons Regiment of Foote
Previous Site List Sites Random Site Join Ring Next Site
SiteRing by Bravenet.com
This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.

Geertruidenberg: BATTLE AND CELEBRATIONS ON THE SATURDAY NIGHT - Events - Articles